கொலம்பியாவில் சர்வதேச அமைதி நாள்

லத்தீன் அமெரிக்க மார்ச்சின் விளக்கக்காட்சி மற்றும் மனிதநேயத்தின் புத்தக விளக்கங்கள்

கொலம்பியா குடியரசின் காங்கிரசில், அகிம்சைக்கான முதல் லத்தீன் அமெரிக்க அணிவகுப்பு மற்றும் புத்தகத்தின் விளக்கக்காட்சி வரலாற்று விளக்கங்கள் மனிதசால்வடோர் புலேடாவால்.

30/10/94 அன்று மிகைல் கோர்பச்சேவ் எழுதிய முன்னுரையில், அவர் புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் மற்றும் அதன் ஆசிரியர் பற்றி பின்வருமாறு பேசுகிறார்:

"உங்கள் கைகளில் ஒரு புத்தகம் உள்ளது, அது உங்களை சிந்திக்க வைக்கும். இது ஒரு நித்திய கருப்பொருளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருப்பதால் மட்டுமல்ல, இது மனிதநேயம், ஆனால் இந்த கருப்பொருளை வரலாற்று கட்டமைப்புகளில் வைத்திருப்பதால், இது நம் காலத்தின் உண்மையான சவால் என்பதை உணர, புரிந்துகொள்ள அனுமதிக்கிறது.

புத்தகத்தின் ஆசிரியர், டாக்டர் சால்வடோர் புலேடா, மனிதநேயத்தை அதன் மூன்று அம்சங்களில் சரியாக வலியுறுத்துகிறார்: ஒரு பொதுவான கருத்தாக, குறிப்பிட்ட கருத்துகளின் தொகுப்பாகவும், ஊக்கமளிக்கும் செயலாகவும், மிக நீண்ட மற்றும் சிக்கலான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. அவர் எழுதுகையில், அதன் வரலாறு அலைகளின் இயக்கத்தை ஒத்திருக்கிறது: சில சமயங்களில் மனிதநேயம் முன்னுக்கு வந்தது, மனிதகுலத்தின் வரலாற்று மேடையில், சில சமயங்களில் சில சமயங்களில் "காணாமல் போனது".

சில சமயங்களில், மரியோ ரோட்ரிகஸ் கோபோஸ் (சிலோ) "மனித விரோதிகள்" என்று சரியாக அழைக்கும் சக்திகளால் அவர் பின்னணிக்கு தள்ளப்பட்டார். அந்த காலங்களில், அது கொடூரமாக தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டது. அதே மனிதாபிமான எதிர்ப்பு சக்திகள் பெரும்பாலும் மனிதநேய முகமூடியை தங்கள் மூடிமறைப்பின் கீழ் செயல்பட்டு மனிதநேயத்தின் பெயரால் தங்கள் இருண்ட நோக்கங்களைச் செயல்படுத்தின."

அதேபோல், அவர்கள் 1 வது லத்தீன் அமெரிக்க மார்ச்சின் விசைகளை விவரித்தனர், கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குறிப்பிடுகின்றனர் அகிம்சைக்கான மார்ச் மார்ச் லத்தீன் அமெரிக்கா வழியாக பயணிக்கிறது:

"இப்பகுதியில் சுற்றுப்பயணம் செய்து லத்தீன் அமெரிக்க ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவதன் மூலம், பன்முகத்தன்மை மற்றும் அகிம்சை ஆகியவற்றில் ஒன்றிணைவதற்கான தேடலில் எங்கள் பொதுவான வரலாற்றை மறுகட்டமைப்போம் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம்.

 பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் வன்முறையை விரும்பவில்லை, ஆனால் அதை ஒழிப்பது சாத்தியமற்றது என்று தோன்றுகிறது. இந்த காரணத்திற்காக, சமூக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல், மாற்ற முடியாத இந்த யதார்த்தத்தைச் சுற்றியுள்ள நம்பிக்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். தனிநபர்களாகவும் சமுதாயமாகவும் நாம் மாறலாம் என்ற நமது உள் நம்பிக்கையை நாம் பலப்படுத்த வேண்டும்..

அகிம்சையை இணைக்கவும், அணிதிரட்டவும், அணிவகுத்துச் செல்லவும் இது நேரம்”.

"கொலம்பியாவில் சர்வதேச அமைதி தினம்" பற்றிய 2 கருத்துகள்

ஒரு கருத்துரை