அமைதி மற்றும் அகிம்சைக்கான முதல் தென் அமெரிக்க அணிவகுப்பு