நிகழ்வுகள் ஏற்றுகிறது

«அனைத்து நிகழ்வுகளும்

  • இந்த நிகழ்வு கடந்துவிட்டது.

மூங்கில் "மத்திய தரைக்கடல் அமைதி" பலேர்மோவில் வருகிறது

16 நவம்பர் 2019 @ 08: 00-17:00 CET வரை

மூங்கில் "அமைதிக்கான மத்திய தரைக்கடல்" பலேர்மோவுக்கு வருகிறது

பாய்மரப்படகு மூங்கில் "Mediterráneo de Paz" பலேர்மோவிற்கு வருகிறது. 16, 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.

விவரங்கள்

தேதி:
நவம்பர் 29 நவம்பர்
நேரம்:
08: 00-17: 00 CET வரை

அமைப்பாளர்கள்

விளம்பரதாரர் குழு "மத்திய தரைக்கடல் மார் டி பாஸ்"
விளம்பரதாரர் குழு "மத்திய தரைக்கடல் மார் டி பாஸ்"

உள்ளூர்

காலா பஞ்சினா லூபா வழியாக, பலேர்மோ
காலா பஞ்சினா லூபா வழியாக
பலேர்மோ, இத்தாலி
+ கூகிள் வரைபடம்